Temperatura topnienia M-2 wynosi + 18

Temperatura topnienia M-2 wynosi + 18..-20 st. C, dopuszczalna temperatura podgrzewania nie powinna przekraczać +220°C. Początek produkcji emulgatora M-2 na skalę techniczną planowany był na lata 1972+73 przez wspomniane Łódzkie Zakłady Chemiczne lub Zakłady Blachownia. Bardzo dobre wyniki w produkcji emulsji asfaltowej otrzymuje się przez stosowanie do tego celu po 50% emulgatorów AE i M-2, przy czym w czasie wytwarzania emulsji emulgator M-2 dodaje się w roztworze naftowym do podgrzanego asfaltu, a emulgator AE do zakwaszonej wody. Oba omówione emulgatory są na razie podstawowymi krajowymi związkami powierzchniowo-czynnymi, służącymi do produkcji emulsji na skalę przemysłową. Pozostałe emulgatory krajowe, omówione dalej, opracowane są pod względem technologicznym i wytwarzane w skali laboratoryjnej. Natomiast na skalę przemysłową będą one produkowane wtedy, gdy nastąpi większy, niż obecnie, rozwój w dziedzinie produkcji i stosowania emulsji kati onowych w budownictwie w ogóle, a w budownictwie drogowym w szczególności. Emulgatory złożone są mieszankami trzech wspomnianych poprzednio emulgatorów S-B, AS, ASO. Emulgator ten jest używany głównie do produkcji emulsji o wolnym rozpadzie, której stosowanie umożliwia wytwarzanie na zimno mas mineralno-asfaltowych typu betonowego i zapraw emulsyjnych typu slurry-seal z zawartością wypełniacza mineralnego (o charakterze prawie zawsze kwaśnym) w granicach 3+10% w stosunku do ciężaru suchej mieszanki mineralnej. Zależnie od stosunku wspomnianych trzech składników emulgatora i jego ilości otrzymuje się mniej lub więcej wolno rozpadową emulsję. [podobne: kangurek matematyczny zadania przygotowawcze, castorama blaty, olx praca tuchola ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama blaty kangurek matematyczny zadania przygotowawcze olx praca tuchola