Styki murów pod katem prostym

Styki murów pod kątem prostym . Styki murów pod kątem prostym w kształcie litery T rozwiązuje się podobnie jak narożniki; z 4 różnych kolejno po sobie następujących warstw, przy czym warstwy 3 i 4 powtarzają się w warstwach 5 i 6 . Aby uzyskać przewiązania cegieł w poszczególnych warstwach, stosuje się przy styku obu murów cegły połówkowe, dziewiątki i beleczki. Wiązania wielowarstwowe słupów i filarów. Zastosowanie wiązania wielowarstwowego do murowania słupów daje szczególnie duże oszczędności, gdyż odpada konieczność stosowania znacznej liczby cegieł ułamkowych jak w wiązaniu pospolitym. Wiązanie wielowarstwowe słupów ma nieco inny układ niż wiązanie ścian. Składa się ono również z 4 warstw o różnym układzie cegieł, tylko że zamiast powtórzenia w warstwach 5 i 6 układ cegieł warstw 3 i następuje powtórzenie wszystkich czterech kolejnych warstw. Ogólna zasada wiązania słupów jest więc taka, aby każda spoina była przewiązana przynajmniej co czwartą warstwę. [hasła pokrewne: olx lipno, blaty granitowe, kangurek matematyczny zadania przygotowawcze ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe kangurek matematyczny zadania przygotowawcze olx lipno