Przyczepnosc wyraza sie liczba odpowiadajaca stezeniu

W celu ustalenia hydrofilowych, lub hydrofobowych właściwości badanego materiału i stopnia przyczepności błonki asfaltowej Riedel zaproponował metodę gotowania ziarn kruszywa z badanego materiału otoczonego asfaltem w roztworach Na2COa o coraz większym stężeniu. Przyczepność wyraża się liczbą odpowiadającą stężeniu, przy którym nie mniej niż połowa wszystkich ziarn materiału traci otoczkę asfaltową i ulega obnażeniu. Metoda ta ma zastosowanie głównie w przypadku kruszywa kamiennego. Na tej drodze Riedel ustalił, że materiały kamienne kwaśne (granity, sjenity, porfiry, żużle kwaśne, a nawet niektóre bazalty) ujawniają właściwości hydrofilowe, gdy tymczasem skały zasadowe (wapienie, żużle zasadowe, bazalty, gabra) ujawniają właściwości hydrofobowe, Prace DORNI w ZSRR wykazały, że istnieje ścisła zależność między wielkością aktywności powierzchniowej asfaltu i jego składem. [przypisy: pustak max wymiary, kangurek matematyczny zadania przygotowawcze, mrówka parczew ]

Powiązane tematy z artykułem: kangurek matematyczny zadania przygotowawcze mrówka parczew pustak max wymiary