Przyblizone zuzycie jednostkowe emulgatorów anionowych

Przybliżone zużycie jednostkowe emulgatorów anionowych Zależnie od składu chemicznego, pochodzenia, czystości substancji, jej aktywności, jednostkowe jej zużycie jako emulgatora, liczone przeważnie w stosunku do ciężaru gotowej emulsji, jest bardzo różne i może się wahać w szerokich granicach. Zależne to jest również i od rodzaju emulsji, szybko, średnio lub wolno rozpadowej. Oprócz tego pewien wpływ na ilość zużycia emulgatora ma jego złożoność. Przy użyciu kilku substancji chemicznych, zamiast jednego określonego emulgatora, całkowita ilość tych substancji jest czasem mniejsza, a wytwarzanie emulsji jest łatwiejsze przy lepszej jej stabilności i lepszym rozproszeniu lepiszcza w emulsji. Z praktyki można stwierdzić, że zużycie emulgatorów, zarówno prostych, jak i złożonych, waha się przeciętnie w granicach 0,6-3,0% w stosunku do ciężaru gotowej emulsji. W niektórych tylko przypadkach zużycie sumaryczne substancji emulgujących przekr acza podaną górną granicę, na przykład, jeżeli w skład emulgatora wchodzi olej łupkowy, zwany czasem bitumem lub asfaltem łupkowym. [więcej w: olx lipno, dywany castorama, mrówka pisz ]

Powiązane tematy z artykułem: dywany castorama mrówka pisz olx lipno