Od tych samych czynników zalezy zuzycie tego preparatu jako regulatora rozpadu emulsji

Od tych samych czynników zależy zużycie tego preparatu jako regulatora rozpadu emulsji. Z wymienionych względów ilość wspomnianego preparatu, stosowanego zarówno w charakterze emulgatora, jak i regulatora, powinna być określona możliwie ściśle na drodze badań laboratoryjnych w zależności od wspomnianych już właściwości kruszywa mineralnego. Im więcej użyje się tego emulgatora, tym bardziej stabilną i wolno rozpadową otrzymuje się emulsję, Przeciętnie do wytworzenia dostatecznie wolnego rozpadowej emulsji o zawartości 60% asfaltu wystarcza 1,0% tego emulgatora w przeliczeniu na ciężar asfaltu. Jeżeli w niektórych warunkach (charakter chemiczny kruszywa, jego uziarnienie, wahania temperatury) 1,0% emulgatora nie jest wystarczający do otrzymania emulsji o żądanym czasie rozpadu, to wówczas dalszą regulację jej rozpadu otrzymuje się przez dodawanie wspomnianego emulgatora do wody, wstępnie zwilżającej kruszywo, do którego używana jest emulsja. Ponieważ ilość regulującego dodatku emulgatora zależna jest głównie od temperatury, w której emulsja stosowana jest do robót, jak również od innych wspomnianych już poprzednio czynników (cechy kruszywa mineralnego), wobec tego ilość ta powinna być dla określonego kruszywa ustalona laboratoryjnie w zależności od zmiany temperatury wg ustalonego wykresu lub tabeli. Na ogół ilość dodatku regulującego rozpad emulsji w zależności od wspomnianych czynników mieści się w granicach 0,028-0,175% w stosunku do ciężaru kruszywa. Ilość dodawanego regulatora zależna jest również do pewnego stopnia od zakwaszenia emulsji. Im większe jest zakwaszenie emulsji, tym zużycie regulatora jest mniejsze, co przy ustalaniu jego ilości dla odpowiedniej mieszanki mineralnej powinno być wzięte pod uwagę. Emulgatory typu Ethoduomeen i [przypisy: olx lipno, meble forte szafy, pustak max wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: meble forte szafy olx lipno pustak max wymiary