Nowoczesna architektura : 2011 MAD Travel Fellowship: Zaproszenie do składania zgłoszeń

MAD Travel Fellowship Logo MAD Travel Fellowship został wydany przez MAD Architects w 2009 roku, aby zapewnić studentom Chin kontynentalnych możliwość wyjazdu za granicę i zbadania wybranego przez siebie tematu architektonicznego.
Tylko podróż przez trzeźwiące doświadczenie chodzenia w kosmos.
że można zacząć rozumieć pełny kontekst i znaczenie architektury.
W ciągu ostatnich dwóch lat, dzięki wsparciu długoterminowego sponsora VERTU, 10 studentów z całych Chin otrzymało grant i podróżowało do miejsc takich jak Grecja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone i Egipt.
W tym roku 5 studentów będzie miało możliwość podróżowania przez 7-10 dni w wybranym mieście lub regionie samodzielnego studiowania.
Po zakończeniu podróży studenci zaprezentują publicznie swoje doświadczenia.
Kwalifikacje, składanie i dalsze informacje są dostępne po przerwie.
Kwalifikacje: Wnioskodawca musi być studentem architektury licencjackich lub magisterskich z Chin kontynentalnych (nie licząc tych, którzy ukończyli studia w 2011 r.).
Składanie: 1.
List motywacyjny (300 słów): Należy opisać szczególne interesy wnioskodawcy w dziedzinie architektury i jego związku z zamierzonym celem podróży.
2.
1-2 przykłady poprzednich prac, które najlepiej reprezentują wnioskodawcę.
Prześlij powyższe materiały w formacie A4 na adres -mad.com wraz z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, płcią, kolegium lub uniwersytetem, rokiem i informacjami kontaktowymi.
Plik nie powinien przekraczać 5 MB.
Odbiorcy stypendium ogłoszeni: 22 lipca 2011 r.
Jury: Ma Yansong Sponsor: VERTU
[patrz też: mrówka piekoszów, mrówka pl, mrówka pisz ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka piekoszów mrówka pisz mrówka pl