Mydla naleza jednak do najbardziej rozpowszechnionych, najdawniej znanych i przewaznie najtanszych emulgatorów anionowych

Mydła należą jednak do najbardziej rozpowszechnionych, najdawniej znanych i przeważnie najtańszych emulgatorów anionowych. Są dobry według niektórych autorów wapno hydratyzowane przyspiesza starzenie się asfaltów, co nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Związki chemiczne, które powstają z kwasów i alkoholi przez odciągnięcie z nich cząsteczki wody. Nazwa estrów formułuje się z nazw macierzystych kwasów, z których one są utworzone, np. mrówczany itp. miemulgatorami przede wszystkim dlatego, że mają wybitną zdolność, obniżania napięcia powierzchniowego na granicy faz: wodnej i olejowej. W grupie tego rodzaju emulgatorów można rozróżnić trzy podgrupy, a mianowicie : 1) mydła alkaliczne, 2) mydła metaliczne, 3) mydła utworzone z kwasów tłuszczowych i ze związków aminowych. Pierwsze z nich najlepiej nadają się do wytwarzania emulsji prostych (O-W). Mają one charakter hydrofilowy i dlatego przy ich udziale łatwo wytwarza się emulsję. Wra żliwe są jednak na twardą wodę (jony wapniowe i magnezowe). [więcej w: wymiary pustaka max, max pustak, mrówka praca ]

Powiązane tematy z artykułem: max pustak mrówka praca wymiary pustaka max