Mydla metaliczne wykazuja bardziej charakter hydrofobowy i dlatego sprzyjaja tworzeniu sie emulsji odwróconych (W-O)

Mydła metaliczne wykazują bardziej charakter hydrofobowy i dlatego sprzyjają tworzeniu się emulsji odwróconych (W-O). Natomiast mydła trzeciej podgrupy wykazują bardzo dobre właściwości emulgujące i nie są wrażliwe na twardą wodę użytą do fazy rozpraszającej. Z wymienionych emulgatorów tylko te nadają się do produkcji emulsji, w grupie hydrofobowej mają nie mniej niż, 12 i nie więcej niż 18 atomów węgla. Im jest większa liczba atomów węgla w łańcuchu grupy hydrofobowej emulgatora, tym bardziej ma on hydrofobowy charakter. Najczęściej emulgatory dobre mają do 16 atomów węgla, przy czym powinna istnieć pewna mała przewaga grup hydrofilowych ,,w emulgatorze z uwagi na to, że przy całkowitym zrównoważeniu tych grup (chwiejna równowaga) można łatwo otrzymać emulsję odwróconą, zamiast prostej. Zależne jest to od przypadku lub jakości fazy rozpraszanej w czasie wytwarzania emulsji. Dla przykładu podaje się niektóre substancje używane j ako emulgatory, które ze względu na szybkość rozpadu są stosowane do produkcji poszczególnych rodzajów emulsji. Do produkcji emulsji anionowych szybko i średnio rozpadowych stosuje się: 1) mydło kalafoniowe i sulfoniany alkilowe – produkty przemysłu drzewnego; jest to mieszanina zasadowych soli kwasów tłuszczowych, 2) mydła z oleju talowego, który jest produktem przemysłu celulozowo-papierniczego; olej talowy zawiera szereg różnorodnych kwasów i mydła z niego są dobrymi emulgatorami, 3) pak tłuszczowy – produkt odpadowy przemysłu mydlanego, otrzymywany z procesu destylacji kwasów tłuszczowych, 4) stearyna – głównie jako produkt przemysłu przetworów rybnych, 5) sepstok (soapstock) – produkt przemysłu tłuszczowego, zawierający około kwasów tłuszczowych i około 40% wody, 6) smoła bawełniana, otrzymywana przy rafinacji oleju bawełnianego zawierającego znaczną ilość kwasów tłuszczowych, z których mydła są emulgatorami, 7) mydła z kwasów t łuszczowych, zawartych w produktach odpadowych przeróbki przemysłowej drewna przy produkcji kalafonii i terpentyny. [patrz też: max pustak, blaty granitowe, wymiary pustaka max ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe max pustak wymiary pustaka max