Kazdy emulgator powinien miec podana maksymalna temperature, w której moze byc stosowany

Każdy emulgator powinien mieć podaną maksymalną temperaturę, w której może być stosowany. W razie braku tych danych należy je określić laboratoryjnie. Emulgator Redicote E-5 jest związkiem kationoczynnym płynnym. Stosuje się go do wytwarzania emulsji o średnim lub wolnym rozpadzie. Charakteryzuje się on właściwościami stabilizującymi i zwalniającymi rozpad emulsji, do której został on użyty. Stosowany jest głównie do wytwarzania emulsji o różnej stabilności łącznie z emulgatorem Duomeen T. Ilość dodatku tego emulgatora (do fazy wodnej) przy wytwarzaniu emulsji średnio rozpadowej – przy użyciu zasadniczego emulgatora Duomeen T lub tego samego typu – wynosi 0,1-0,15% w stosunku do ciężaru asfaltu. Emulgator Redicote E-H ma postać jasnobrunatnej cieczy o słabym charakterystycznym zapachu, jego ciężar właściwy w temperaturze + 25°C wynosi 0,9 g/cm3, temperatura krzepnięcia leży poniżej OOC; silnie paruje, poczynając od + 21°C, przez co wym aga właściwego przechowywania w odpowiednich naczyniach i wentylowanych pomieszczeniach dla uniknięcia nadmiernego zagęszczenia jego par w powietrzu i uniknięcie ewentualnego ich wybuchu. Emulgator ten ma tę zaletę, VI odróżnieniu od innych, że jest dostarczany przez producentów w stanie gotowym do użycia bez wstępnych zabiegów. Rozpuszcza się łatwo vi wodzie zwykłej. Skład chemiczny (dokładny) emulgatorów typu Redicote nie jest bliżej ujawniony. Emulgator Redicote E-H może być użyty do produkcji emulsji wolno wiążącej i jednocześnie jako regulator rozpadu emulsji kationowych. Ilość zużycia Redicote E-H jako emulgatora do wytwarzania emulsji zależy w znacznej mierze od rodzaju, pochodzenia petrograficznego i charakteru chemicznego kruszywa, do którego emulsja ta jest stosowana. [więcej w: pług talerzowy, dywany castorama, max pustak ]

Powiązane tematy z artykułem: dywany castorama max pustak pług talerzowy