Ilosc emulgatora Duomeen T do wytworzenia emulsji szybko rozpadowej zalezna jest od

Ilość emulgatora Duomeen T do wytworzenia emulsji szybko rozpadowej zależna jest od. – żądanej stabilności, – rodzaju lepiszcza (asfaltu lub smoły), użytego do produkcji emulsji, – rodzaju i pochodzenia kruszywa mineralnego, do którego ma być użyta wykonana emulsja. Z naszych doświadczeń wynika, że zużycie omawianego emulgatora do wytworzenia emulsji szybko rozpadowej o stężeniu lepiszcza 60-65% wynosi przeciętnie 0,25-0,30% w stosunku do ciężaru czystego lepiszcza, uwzględniając zakwaszenie fazy rozpraszającej (wodnej) kwasem solnym w granicach 2,0-4,0 pH (określone pehametrem). W przypadkach wyjątkowych, np. przy natychmiastowym zużyciu produkowanej emulsji do niektórych rodzajów kruszywa, zapotrzebowanie emulgatora do jej produkcji może być nieco ograniczone wynosić O, 15-0,25%. Maksymalna temperatura podgrzewania emulgatora Duomeen T nie przekracza + 150°C. Ma to duże znaczenie przy dodawaniu go do gorącego lepiszcza nie upłynnionego w charakter ze środka adhezyjnego natomiast przy produkcji emulsji temperatura podgrzewania asfaltu nie przekracza + 100°C. [hasła pokrewne: castorama blaty, kangurek matematyczny zadania przygotowawcze, mrówka pisz ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama blaty kangurek matematyczny zadania przygotowawcze mrówka pisz