Ethomeen sluza do wytwarzania wolno rozpadowych emulsji kationowych o róznym czasie rozpadu, czyli o róznym atopniu atabarnosci

Ethomeen służą do wytwarzania wolno rozpadowych emulsji kationowych o różnym czasie rozpadu, czyli o różnym atopniu atabarności. Pierwszy z tych typów (Ethoduomeen) jest dwuaminą, wytwarzaną na bazie pochodnych kwasów tłuszczowych łojowych, skondensowaną z różną ilością cząstek tlenku etylenu (np. Ethoduomeen T-13 ma 3 takie cząsteczki, a Ethoduomeen T-20 – 10 cząsteczek). Drugi typ (Ethomeen) jest aminą sojową, skondensowaną jak i poprzedni z różną ilością cząstek utlenionego etylenu (np. Ethomeen S-15 ma 5 takich cząsteczek). Im więcej cząstek tlenków etylenu zawiera każdy z tych emulgatorów, tym dłużej będzie trwał proces (reakcja) rozpadu emulsji, wytworzonej przy użyciu jednego z tych emulgatorów, i tym większą stabilność będzie wykazywać ta emulsja. Przy użyciu do wytworzenia emulsji dwóch tego samego typu emulgatorów, lecz zawierających różną ilość cząsteczek utlenionego etylenu, otrzymuje się emulsję o pośredniej stabilności i szybkości rozpadu zależnie od tego, w jakiej proporcji zostały użyte oba emulgatory. [więcej w: mrówka parczew, blaty granitowe, olx praca tuchola ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe mrówka parczew olx praca tuchola