Emulgatory M3-CI i M2-BS sa IV-rzedowymi zwiazkami aminowymi

Emulgatory M3-CI i M2-BS są IV-rzędowymi związkami aminowymi. Otrzymuje się je z amin 1-rzędowych. Takie emulgatory są rozpuszczalne w wodzie. Emulsje asfaltowe, otrzymywane przy użyciu tych emulgatorów są szybko rozpadowe. Emulgatory M3-CI i M2-BS oraz DS, S-22 i SAO wyprodukowane i wypróbowane były tylko na skalę laboratoryjną tak samo emulsje z tymi smugatorami były wytwarzane i badane również tylko na skalę laboratoryjną. 2.3.9. Niektóre emulgatory kationowe produkcji zagranicznej Spośród emulgatorów zagranicznych będą omówione tylko francuskie i angielskie, gdyż w krajach europejskich tylko Francja i Anglia od kilkunastu lat produkują na dużą skalę techniczną emulgatory kationowe. Stany Zjednoczone AP wcześniej, niż wymienione kraje europejskie, rozpracowały zarówno technologię produkcji emulgatorów i emulsji kationowych, jak również i wykonawstwo robót przy użyciu tego rodzaju lepiszcz. Nie mniej jednak, emulgatory pochodzenia amerykańs kiego nie będą tu omawiane, ze względu na to, że nie są one obecnie importowane do Europy nie są znane na .tym rynku. [podobne: wentylatory ścienne, pustak max wymiary, castorama blaty ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama blaty pustak max wymiary wentylatory ścienne