Emulgatory kationowe

Emulgatory kationowe . Powierzchniowo-czynne produkty kationowe w postaci emulgatorów, stabilizatorów oraz środków adhezyjnych kationoczynnych produkowane są prawie wyłącznie z kwasów tłuszczowych jako surowca wyjściowego, przez stopniową przeróbkę tych kwasów. Ponieważ chemicznie czyste kwasy tłuszczowe są bardzo skomplikowane i kosztowne w produkcji, to wyjściowym surowcem do produkcji wspomnianych poprzednio środków jest mieszanka kwasów tłuszczowych z tłuszczów naturalnych (np. olej sojowy, kokosowy, łój itp.) i kwasów syntetycznych. Kwasy te są łatwiejsze do uzyskania, często jako produkt uboczny przetwórczego przemysłu chemicznego. Jednym z ważniejszych produktów przeróbki kwasów tłuszczowych są aminy I-rzędowe. Związki te mają bardzo słabe właściwości emulgujące. Z tego powodu przeważnie nie są one stosowane jako emulgatory, lecz jako podstawowe substancje lub produkty wyjściowe do produkcji amin II, III i IV-rzędowych oraz dwu amin. Wymienione produkty są już wystarczająco dobrymi i znanymi emulgatorami kationowymi, zwłaszcza dwuaminy i aminy IV-rzędowe, a poza tym związki te służą w różnych kombinacjach do syntezy specjalnych środków emulgujących, jak stabilizatory i emulgatory do produkcji• kationowych emulsji wolno rozpadowych lub jako regulatory rozpadu tych emulsji (np. w zaprawach emulsyjnych). Oprócz omówionych środków chemicznych, produkuje się coraz więcej różnych innych chemicznych związków kationowych, które mają zastosowanie w produkcji emulsji kationowych. Z konieczności dla większej zwartości niniejszego opracowania ograniczono się do omówienia najwięcej stosowanych i znanych środków kationowych powierzchniowo-czynnych, które mają zastosowanie na obecnym etapie rozwoju produkcji i stosowania emulsji kationowych do różnych robót budowlanych, zwłaszcza drogowych. [patrz też: pług talerzowy, mrówka parczew, mrówka pisz ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka parczew mrówka pisz pług talerzowy