Emulgatory kationowe produkcji krajowej

Emulgatory kationowe produkcji krajowej . 2.3.8.1. Rodzaje emulgatorów Z kilkudziesięciu różnych kationowych związków powierzchniowo czynnych, opracowanych przez polski przemysł jako emulgatory, zasługują na uwagę związki oznaczone następującymi tymczasowymi symbolami: AE, M-2, DS, M3-CI, M2-BS. Oprócz tego opracowano kilka odmian emulgatorów złożonych, składających się ze związków oznaczonych symbolami: S-B, AS,S-22, SAO, DS. zwierzęcych i roślinnych. Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Izolacji Budowlanych w Chorzowie, grupa robocza pod kierownictwem inż. Joachima Lippa. 2.3.8.2. Krótka charakterystyka kationowych emulgatorów krajowych Emulgator AE – należy do grupy amido-amin, otrzymuje się go z kwasów tłuszczowych, stosunkowo łatwych do nabycia w kraju. Produkcja jego nie jest skomplikowana. Właściwości emulgujące tego emulgatora są niewiele gorsze zarówno od znanych emulgatorów francuskich typu Dinoram S lub angielskich typu Duomeen T , jak również od omówionych dalej emulgatorów krajowych. Emulgator AE został wszechstronnie zbadany. Wyniki robót w postaci powierzchniowego utrwalania nawierzchni przy użyciu emulsji, wytwarzanych z zastosowaniem tego emulgatora, okazały się zupełnie zadowalające zarówno na skalę doświadczalną, jak i techniczną. Emulgator ten – z uwagi na mało skomplikowaną technologię produkowany jest obecnie na skalę techniczną przez Łódzkie Zakłady Chemiczne tak samo jak i emulgator M-2 oraz inne tego rodzaju preparaty chemiczne. Przy użyciu emulgatora AE można otrzymywać emulsje szybko rozpadowe, jak również średnio rozpadowe o zwolnionym czasie rozpadu, umożliwiającym wykonanie robót typu penetracyjnego (półwgłębne i wgłębne bitumowanie przy utrwalaniu nawierzchni). [więcej w: olx lipno, castorama blaty, olx kluczbork ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama blaty olx kluczbork olx lipno