Dlugotrwale ogrzewanie i przetrzymywanie asfaltu w kotlach

Długotrwałe ogrzewanie i przetrzymywanie asfaltu w kotłach w wysokiej temperaturze powoduje zmiany chemiczne (powstawanie karbenów) wpływające na kruchość asfaltu i utratę własności wiążących znane w praktyce drogowej pod nazwą przepalenia asfaltu. Podział asfaltów ze względu na zastosowanie Do grupy asfaltów o konsystencji stałej i półstałej należą asfalty otrzymywane jako produkt końcowy destylacji ropy naftowej, czyli są to asfalty ponaftowe. Również do tej grupy zaliczyć należy tzw. asfalty zmiękczone (fluksowane) otrzymywane przez wymieszanie w odpowiednim stosunku twardych asfaltów ponaftowych ze sobą lub też z olejami fluksującymi. Konsystencję tego rodzaju wyraża się w stopniach penetracji ustalonej w temperaturze 25 C. Zakres penetracji tego rodzaju asfaltów może wynosić od 3 do 200; a nawet do 300 oC. [patrz też: max pustak, mrówka pisz, mrówka parczew ]

Powiązane tematy z artykułem: max pustak mrówka parczew mrówka pisz