Zagadnienie pomiaru przyczepnosci

Obie graniczne powierzchnie zetknięcia się faz mają specyficzną i sobie właściwą swobodną energię powierzchniową (przyczepność). Zależy to od ich składu chemicznego, wyglądu i postaci, w której występują cząstki na powierzchni danej fazy. Zagadnienie pomiaru przyczepności nie jest dotychczas wystarczająco ściśle i jednoznacznie ujęte. Niektórzy badacze proponują określenie przyczepności współczynnikiem zdolności adsorpcyjnej badanego materiału. Zagadnienie właściwości adsorpcyjnej materiału kamiennego zależnie od jego składu i budowy było opracowane przez Riedla. Dzieli on na 1) Właściwe zrozumienie istoty i własności asfaltów jako lepiszcz i ich zachowania się w nawierzchniach bitumicznych dają badania reologiczne asfaltów, smół oraz mieszanek mineralno-bitumicznych prowadzone obecnie przez szereg placówek naukowo-badawczych na świecie. [patrz też: meble forte szafy, mrówka pisz, olx praca tuchola ]

Powiązane tematy z artykułem: meble forte szafy mrówka pisz olx praca tuchola