Wielowarstwowe wiazanie murarskie

Wielowarstwowe wiązanie murarskie Uwagi ogólne. Do drugiej zasadniczej grupy wiązań murarskich zaliczamy wiązania składające się z więcej niż dwu warstw o różnym układzie cegieł. Są to wiązania nowoczesne, do których należą wiązania radzieckie prof. Oniszczyka, wiązanie amerykańskie i inne. U nas wiązanie wielowarstwowa znane jest pod nazwą muru typu amerykańskiego. Wiązanie wielowarstwowe się różni od omówionych wyżej wiązań tradycyjnych, że narusza podstawową zasadę wiązania tradycyjnego, tzn. aby każda spoina pionowa jednej warstwy była przykryta przez cegły warstwy następnej. W wiązaniu wielowarstwowym przewiązanie pionowych spoin podłużnych wykonuje się nie w co drugiej, lecz w CD szóstej warstwie. Spoiny natomiast poprzeczne przewiązane są w każdej warstwie, co ma większe znaczenie niż przewiązanie spoin podłużnych, ponieważ wpływa w większym stopniu na wytrzymałość muru niż przewiązanie spoin podłużnych. [przypisy: wymiary pustaka max, pustak max wymiary, max pustak ]

Powiązane tematy z artykułem: max pustak pustak max wymiary wymiary pustaka max