W sprzyjajacych warunkach wspomniane zuzycie emulgatora moze byc zredukowane o okolo 40%

W sprzyjających warunkach wspomniane zużycie emulgatora może być zredukowane o około 40%. Do produkcji emulsji wolno rozpadowych, oprócz emulgatora Dinoram S, konieczne jest użycie dodatku substancji zwalniającej proces rozpadu emulsji. Takimi substancjami są – we francuskiej technologii wytwarzania emulsji i mas mineralno-bitumicznych przy użyciu tych emulsji – regulatory pod nazwą Stabiram EM i Stabiram AD. Emulgator Stabiram EM jest to substancja chemiczna, składająca się z mieszaniny amin tłuszczowych. Jest on ciałem stałym w temperaturze pokojowej, mazistym, koloru białego mętnego, o temperaturze topnienia +33°C; gęstość jego w temperaturze +50°C wynosi 0,85, a lepkość – 2,9° wg Englera. Emulgator ten stosowany jest do produkcji emulsji o znacznie wolniejszym czasie rozpadu, niż emulsje wytwarzane na bazie emulgatorów: Dinoram S, Duomeen T lub AE. Emulgator Stabiram AP jest substancją płynną w temperaturze pokojowej, powierzchniowo-czynną, kation oaktywną, o kolorze brązowym nieprzezroczystym; temperatura topnienia O°C, lepkość w temperaturze +50°C – 1,5°E, w +200C – 1,7°E, gęstość w temperaturze + 20°C – 1,015 g/cm3. Stosowany jest on w charakterze regulatora rozpadu emulsji przy wytwarzaniu mas mineralno-bitumicznych o drobnym uziarnieniu, a zwłaszcza zapraw bitumicznych typu slurry-seal. [więcej w: wymiary pustaka max, olx kluczbork, olx lipno ]

Powiązane tematy z artykułem: olx kluczbork olx lipno wymiary pustaka max