Technologia przygotowania materialów skladowych


Technologia przygotowania materiałów składowych, jak również technologia wytwarzania asfaltowych emulsji kationowych jest bardzo zbliżona do technologii wytwarzania emulsji anionowych, które o wiele lat wcześniej, niż emulsje kationowe, weszły do produkcji na skalę techniczną i znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach budownictwa. Nie mniej jednak, na obecnym etapie rozwoju stosowania w budownictwie – zwłaszcza drogowym, a w znacznej mierze i kubaturowym lepiszcz asfaltowych na chłodno w stanie ciekłym, asfaltowe emulsje kationowe wypierają stopniowo wszystkie inne rodzaje lepiszcz. Dotyczy to głównie emulsji anionowych, asfaltów upłynnionych (w znacznym stopniu), preparowanych smół koksowniczych oraz różnych innych stosowanych na chłodno lub z niewielkim podgrzaniem płynnych lepiszcz zwykłych i kombinowanych, to znaczy wytwarzanych z różnego rodzaju mieszanek produktów ponaftowych i węglopochodnych. Rozwój coraz szerszego stosowania emulsji kati onowych i wypieranie innych tego rodzaju lepiszcz należy tłumaczyć dużymi zaletami emulsji kationowych w porównaniu z nimi. [podobne: castorama blaty, wymiary pustaka max, olx lipno ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama blaty olx lipno wymiary pustaka max