Spoiny poprzeczne

W murach grubości nie będącej wielokrotną długości cegły a więc P/2, 21/2 cegły itd. , w pierwszej warstwie, poczynając od lica -zewnętrznego układa się jeden, dwa lub więcej rzędów główek w zależności od liczby cegieł pełnej długości mieszczących się w grubości muru; od lica wewnętrznego natomiast kładzie się jeden rząd wozówek. Spoiny poprzeczne w warstwach muru z główkami mogą przebiegać na przestrzeni przez całą grubość muru lub też tworzyć linię łamaną wskutek przesunięcia jednego rzędu główek lub wozówek o 1/4 cegły . Pozostałe warstwy muru, tzn. 3 i 4 oraz 5 i 6 (powtórzenie warstw 3 i 4), składają się z samych wozówek. Układ spoin poprzecznych w tych warstwach może być prosty lub schodkowy wskutek przesunięcia sąsiadujących rzędów cegieł o 1/2 cegły. Układ cegieł dający proste spoiny poprzeczne jest niewskazany, gdyż przy niezbyt dokładnym wypełnieniu spoin zaprawą ściana staje się przewiewna. Układ cegieł ; w warstwach 3 i 4 jest zasadniczo taki sam, z tą tylko różnicą, że wozówki warstwy 4 przesunięte są w stosunku do wozówek warstwy 3 o długość równą 1/2 cegły. Układ cegieł w narożnikach prostokątnych murów grubości 11/2 i 2 cegły wraz z węgarkami przy ościeżach okiennych . W warstwie 1 z główkami zwróconymi na zewnątrz układane są w narożach po 2 dziewiątki, aby umożliwić przykrycie spoin poprzecznych warstwy następnej. 3. 4. 3. [przypisy: mrówka pl, blaty granitowe, castorama wykładziny ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe castorama wykładziny mrówka pl