Slupy o przekroju prostokatnym

Słupy o przekroju prostokątnym o wymiarach 2 X 1,5 2,5X2 cegły i inne podobne układa się wg następującej zasady: warstwa 1 jest warstwą wozówkawą, a druga główkową pierwszego kierunku, który nazwiemy poziomym; warstwa 3 natomiast jest warstwą wozówkową, a warstwa 4 główkową kierunku drugiego – pionowego. Oba kierunki tworzą między sobą kąt prosty. Słupy ośmiokątne i kołowe układa się w sposób podobny jak słupy kwadratowe. Układ cegieł w każdej następnej warstwie otrzymuje się przez obrócenie poprzedniej o 45° i zmianę cegieł w środkowym rzędzie . Wiązanie czterowarstwowe słupów jest korzystniejsze w porównaniu z wiązaniem pospolitym, gdyż wskutek mniejszej liczby cegieł przycinanych oszczędza się na materiale i robociźnie. I tak np. w wiązaniu filaru kwadratowego mamy tylko po jednej połówce cegły w każdej warstwie, a w filarze 2 X 2 cegły, w ogóle nie ma cegieł ułamkowych. 3. 5. [podobne: castorama blaty, mrówka parczew, wymiary pustaka max ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama blaty mrówka parczew wymiary pustaka max