Mechanizm kola polowego

Mechanizm koła polowego jest urządzony w następujący sposób: łożyska są umocowane do ramy- pługa, w których jest osadzona półoś. Do półosi jest przymocowany wspornik z otworem, przez który przechodzi dodatkowa oś z nasadzonym na nią kołem polowym. Jeden koniec tej osi (ramię) jest wygięty w kształcie kolana . Do końca tego ramienia przymocowane jest przegubowo cięgło. Górny koniec cięgla łączy się też przegubowo z dźwignią koła polowego przymocowaną ruchomo do ramy pługa. Dźwignia może być unieruchamiana za pomocą zatrzasku w dowolnym położeniu na wycinku zębatym umocowanym do ramy pługa. Mechanizm koła polowego składa się więc z pięciu części, a mianowicie: półosi wraz ze wspornikiem, ramienia, cięgła , dźwigni i ramy pługa. Na osi koła polowego, obok koła znajduje się automat. z tarczy , zapadki , dźwigni włączenia , rolki dźwigni włączenia i koła zapadkowego . Tarcza automatu jest umocowana na osi koła polowego przy pomocy klina. Przy zmianie położenia tarczy przestawia się również oś koła polowego. Zapadka , osadzona luźno na trzpieniu umocowanym w tarczy, służy do sprzęgania tarczy z kołem zapadkowym w odpowiednim położeniu. Dźwignia jest przymocowana do swej osi, na której odgiętym końcu jest luźno osadzona rolka, wchodząca we wgłębienie tarczy automatu i służąca do wprowadzania zapadki w zazębienie z kołem zapadkowym. Sprężyna zapadki ma na celu docisnąć ją do koła zapadkowego, a sprężyna jest przeznaczona do dociskania rolki do tarczy i do wciskania tej rolki w zagłębienie w tarczy. Koło zapadkowe jest umocowane nieruchomo na piaście kola polowego i obraca się wraz z nim. Taka konstrukcja mechanizmu koła polowego pozwala: 1) ustawiać przy pomocy dźwigni koło polowe na różnej wysokości w stosunku do płozu; 2) przestawić pług w położenie transportowe. W pierwszym wypadku półoś i ramię powinny być sztywno połączone. Osiąga się to przez wprowadzenie rolki w odpowiednie zagłębienie tarczy. [przypisy: mrówka parczew , mrówka piekoszów , pustak max wymiary  ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka parczew mrówka piekoszów pustak max wymiary