Lepkosc asfaltów uplynnionych

Lepkość asfaltów upłynnionych wyraża się podobnie jak lepkość lepieszczy smołowych, tj. w sek wg BTA w 30 C lub w jednostkach EVT. Specjalny gatunek asfaltów upłynnionych stanowią asfalty do użytku na zimno. Są one upłynnione łatwo lotnymi rozpuszczalnikami do konsystencji łatwo płynnej o normalnej temperaturze cieczy dającej się rozlewać lub rozpryskiwać bez podgrzewania. Emulsje asfaltowe stanowią odrębną grupę lepiszczy asfaltowych. Otrzymuje się je przez zawieszenie cząstek asfaltu w środowisku wodnym przy użyciu tzw. emulgatorów i stabilizatorów. Są to ciecze koloru brązowego i stanowią płynną postać lepiszcza asfaltowego o zawartości około 50% wody. Cechą decydującą o kierunku zastosowania emulsji asfaltowych w przemyśle i technice jest szybkość z jaką ulegają one rozkładowi po rozlaniu na powierzchni kamiennej lub betonowej. [podobne: mrówka pisz, blaty granitowe, mrówka parczew ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe mrówka parczew mrówka pisz