jest wiele innych produktów, przewaznie odpadowych przemyslu chemicznego, które sa stosowane jako emulgatory w stanie pierwotnym lub po pewnej uprzedniej przeróbce

Poza tym, jak wspomniano poprzednio, jest wiele innych produktów, przeważnie odpadowych przemysłu chemicznego, które są stosowane jako emulgatory w stanie pierwotnym lub po pewnej uprzedniej przeróbce. Natomiast do produkcji emulsji anionowych wolno rozpadowych używane są: 1) skoncentrowany wywar siarczyno-alkoholowy – produkt przeróbki drewna specjalną metodą (siarczynową), podstawową substancją w tym wywarze są sole kwasów lignosulfonowych, 2) smoła drzewna, gazogeneratorowa lub z suchej destylacji; substancją emulgującą są tu kwasy smołowe i fenole 3) ługowe pozostałości, otrzymywane z rafinacji surowej terpentyny, zawierające 9-13% ługu, przy innej zawartości ługu materiał ten nie nadaje się do użytku w charakterze emulgatora. Wszystkie wymienione emulgatory anionoczynne najczęściej stosowane są do wytwarzania emulsji anionowych w Związku Radzieckim. Niektóre z tych i podobnych emulgatorów są znormalizowane pod względem wymagań jakościowy ch. Emulgatory anionowe w postaci mydeł dodawane są do mieszaniny lepiszcza i wody. W niektórych przypadkach, zależnie od ustalonego procesu technologicznego, mydło jest wytwarzane przez dodanie odpowiednich składników w czasie procesu wytwarzania emulsji. [więcej w: wentylatory ścienne, meble forte szafy, olx praca tuchola ]

Powiązane tematy z artykułem: meble forte szafy olx praca tuchola wentylatory ścienne