Emulgatory kationowe produkcji francuskiej

Emulgatory kationowe produkcji francuskiej . Emulgator Dinoram S jest odpowiednikiem omówionego już poprzednio emulgatora angielskiego Duomeen T. Jest on tak samo dwuaminą, wytwarzaną z kwasów tłuszczowych. Jego skład chemiczny i właściwości fizyczne są zbliżone do wspomnianego emulgatora angielskiego. Z tego względu zagadnienia te nie będą tutaj szerzej omawiane. Charakterystyka niektórych emulgatorów francuskich według prospektów koncernu Auby, dział chemii Prochinor i częściowo według własnych badań przeprowadzonych w Zakładzie Nawierzchni Bitumicznych COBiRTD. Dinoram S stosowany jest jak i Duomeen T, do produkcji kationowych emulsji szybko rozpadowych w bardzo wielu krajach europejskich. Jednocześnie emulgator ten stosowany jest również, jako bardzo dobry i aktywny środek adhezyjny, w takim samym zakresie jak omówiony emulgator Duomeen T. Nasze badania, wykonane w Zakładzie Nawierzchni Bitumicznych COBIRTD, zarówno laboratoryjne, jak i wykona ne na skalę doświadczalną oraz wykonywane od kilku lat na skalę techniczną drogowe roboty nawierzchniowe przy użyciu emulsji kationowych z emulgatorem Dinoram S dowiodły, że emulsje te całkowicie odpowiadają wymaganiom stawianym emulsjom kationowym szybko rozpadowym. Poza tym emulgator Dinoram S wykazuje bardzo dobre właściwości jako środek adhezyjny dowiodły tego całkowicie badania laboratoryjne przeprowadzone we wspomnianym poprzednio Zakładzie Nawierzchni Bitumicznych COBiRTD. Ilość emulgatora Dinoram S do wytworzenia szybko rozpadowej emulsji zależna jest, jak i przy użyciu podobnych tego rodzaju emulgatorów (np. Duomeen T i AE), od żądanej stabilności emulsji, rodzaju lepiszcza użytego do jej produkcji oraz rodzaju kruszywa, do którego ma być użyta. Przeciętnie ilość ta wynosi 0,25+0,40% w stosunku do ciężaru czystego lepiszcza przy zawartości jego w emulsji 60+65% i jej kwasowości 2,0+4,0 pH (określonej pehametrem). [patrz też: mrówka praca, castorama regały, pustak max wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama regały mrówka praca pustak max wymiary