Cieplo wlasciwe asfaltów

Zmiany, jakie mogą zachodzić w asfalcie przy ogrzewaniu, polegają na odparowaniu składników oleistych, łatwolotnych oraz na przemianach chemicznych, spowodowanych przez utlenienie, polimeryzację oraz tworzenie się składników twardych i kruchych. Ciepło właściwe asfaltów przyjmowane jest dla potrzeb praktycznych w granicach 0,4 do 0,5. Znajomość ciepła właściwego jest konieczna do obliczenia zbiorników na asfalt oraz urządzeń do ogrzewania asfaltu. Temperatury robocze asfaltów są wyższe niż smół drogowych i wynoszą 130 -:- 160 Oc zależnie od gatunku i penetracji asfaltu. Istotną rzeczą przy. ogrzewaniu asfaltów i przygotowywaniu mas bitumicznych jest ograniczenie ogrzewania. asfaltu lub mas asfaltowych do koniecznego minimum. [przypisy: piorunochron aktywny, czym impregnować drewno, cena betonu b20 ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b20 czym impregnować drewno piorunochron aktywny