Asfalty izolacyjne

Asfalty izolacyjne specjalne stosuje się do celów specjalnych, jak wyrób lakierów, czerni drukarskiej, do zalewania suchych ogniw. Ponadto należą do nich asfalty do mas izolacyjnych, lepików, powłok do rur itp. Asfalty upłynnione są to produkty asfaltowe o konsystencji cieczy gęstych i półgęstych podobnych z wyglądu do smół. Otrzymuje się je przez dodanie do asfaltu o konsystencji stałej i odpowiedniej penetracji rozpuszczalnika olejowego o dobranej szybkości odparowania. Można je również otrzymać z twardych asfaltów naturalnych, zmiękczanych ponaftowymi, a następnie upłynnionych do wymaganej konsystencji dodatkiem olejów. Podział asfaltów upłynnionych jest dokonywany na podstawie szybkości wiązania i lepkości (asfalty upłynnione szybko wiążące, wolno wiążące i o pośrednim czasie wiązania). [więcej w: pustak max wymiary, mrówka pisz, kangurek matematyczny zadania przygotowawcze ]

Powiązane tematy z artykułem: kangurek matematyczny zadania przygotowawcze mrówka pisz pustak max wymiary